Zagraj pomiędzy 7:42 a 15:24 za stawkę 7,42 PLN i 15,24 PLN a otrzymasz zwrot do 45 PLN

Kalendarz Adwentowy w zakładach bukmacherskich forBET: Dzień 21

Dziś najkrótszy dzień roku!

Graj kupony pomiędzy 7:42 a 15:24, za stawkę wynoszącą 7,42 PLN i 15,24 PLN, a jeśli okażą się one przegrane, to zwrócimy Ci stawkę w postaci bonusów, nawet do 45 PLN.

Trzymamy kciuki!

najkrótszy dzień w roku! Zagraj pomiędzy 7 42 a 15 24 za stawkę 7,42 PLN i 15,24 PLN a otrzymasz zwrot do 45 PLN

BONUSY LEGALNYCH BUKMACHERÓW

Bukmacher Bonus Strona www
 TotoLotek 100% do 510 PLN + 25 zł za darmo totolotek.pl
 FORTUNA darmowe 15 zł bez depozytu + 400 PLN efortuna.pl
 LVBET 20 zł za darmo + powitany bonus do 1000 PLN lvbet.pl
 MILENIUM bonus 20 pln + 50% do 500 PLN milenium.pl
 SuperBet brak danych superbet ?
 StS 100% do 500 PLN sts.pl
 E-TOTO 100% do 500 PLN etoto.pl
 FORBET 100% do 650 PLN + 50 PLN iforbet.pl

ZASADY I WARUNKI:

 1. Liczą się tylko kupony zagrane w dniu 21.12 pomiędzy godzinami 7:42 – 15:24 o stawkach 7,42 PLN lub 15,24 PLN
 2. Kupon musi zawierać zdarzenia kończące się w dniu 21.12 do godziny 23:59
 3. Jeśli kupony okażą się przegrane, przyznajemy bonus w postaci 15 PLN lub 30 PLN
 4. Każdy użytkownik może otrzymać maksymalnie dwa bonusy – za przegrany kupon za 7,42 PLN otrzyma bonus 15 PLN, a za przegrany kupon za 15,24 PLN otrzyma bonus 30 PLN
 5. Liczy się tylko PIERWSZY kupon zagrany za 7,42 PLN oraz PIERWSZY kupon zagrany za 15,24 PLN, w godzinach trwania promocji
 6. Minimalna ilość zdarzeń na kuponie, to 2 zdarzenia, a łączny minimalny kurs kuponu wynosi 1.70
 7. W promocji nie liczą się zakłady systemowe
 8. Środkami bonusowymi należy obrócić czterokrotnie z minimalnym kursem 2,00
 9. Bonusy znajdą się na kontach graczy do 48 godzin od zakończenia ostatniego meczu na kuponie
 10. Do promocji nie zaliczają się kupony zagrane za środki bonusowe
 11. Tylko pierwszy zagrany kupon w podanych godzinach, za podane DOKŁADNE kwoty otrzymuje bonus, jeśli okaże się on przegrany
 12. Organizator zastrzega sobie prawo podejmowania indywidualnych decyzji wykluczających poszczególnych Klientów z niniejszej Promocji lub dopuszczających do udziału w Promocji.
 13. Oferta promocyjna ważna jest tylko i wyłącznie dla jednego klienta, konta gracza, gospodarstwa domowego, adresu IP. Wszyscy klienci próbujący nadużyć oferty poprzez wielokrotne otwieranie kont zostaną z niej wykluczeni, ich konta zamknięte zaś wszelkie bonusy i wygrane z nim powiązane usunięte.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszych „Zasadach Promocji” w dowolnym czasie”

Huawei P9 czy 300 PLN? Obstawiaj Wirtualne Sporty w Fortunie i graj o super nagrody

Możesz zagrać w Wirtualne Sporty w Fortunie.

Także przez aplikację mobilną, i wygrać telefony Huawei P9!

Gracze, których kupony znajdą się gronie najlepszych, zostaną nagrodzeni:

 • z miejsc 1-20 otrzymają telefon Huawei P9
 • z miejsc 21-30 otrzymają 300 PLN

Huawei P9 czy 300 PLN Obstawiaj Wirtualne Sporty w Fortunie i graj o super nagrody

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w konkursie?

1. W terminie od 18.12.2017 do 26.12.2017 włącznie postaw na  stronie internetowej Fortuny lub poprzez aplikację mobilną co najmniej 10 kuponów z zakładami zawartymi na Wirtualne Sporty, za kwotę min. 2 PLN brutto i kursem minimalnym 1,6.

2. Po zakończenia promocji wyłonimy 30 najlepszych, wygranych kuponów* spośród wszystkich uczestników konkursu.

Przy wyborze najlepszych kuponów pod uwagę będzie brany pod uwagę następujący wzór: suma stawek x suma kursów x suma wydarzeń na kuponie.

Aż 30 graczy, których kupony uzyskają najwyższy wynik, otrzyma nagrody!

*liczą się tylko wygrane kupony AKO i SOLO

Powodzenia!

Darmowe 15 PLN na zakłady bukmacherskie Fortuna + bonus 400 zł

 

Regulamin konkursu
„Obstawiaj Wirtualne Sporty i graj o super nagrody”
obowiązujący od dnia 18.12.2017 r. do 26.12.2017

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Niniejszy regulamin określa ogólne warunki konkursu dla klientów FORTUNA online zakłady
bukmacherskie Sp. z o.o. zwanego dalej FORTUNA, prowadzonego pod nazwą „Obstawiaj
Wirtualne Sporty i graj o super nagrody” zwanego dalej konkursem.
1.2 Organizatorem konkursu „Obstawiaj Wirtualne Sporty i graj o super nagrody” jest FORTUNA
online zakłady bukmacherskie Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bielskiej 47, wpisana
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002455,
zwana dalej także Organizatorem.
1.3 Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. UCZESTNICTWO W PROMOCJI
2.1 W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do
czynności prawnych, z zastrzeżeniem punktu 2.2.
2.2 W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz ich małżonkowie, krewni a
także osoby związane z nimi tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli oraz osoby
zamieszkujące z nimi we wspólnym gospodarstwie domowy.
2.3 Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla zarejestrowanych klientów zawierających zakłady
wzajemne na stronie www.efortuna.pl lub w aplikacji mobilnej.
2.4 Klient, który decyduje się na udział w konkursie, musi mieć podane poprawne dane do
kontaktu tj. adres mailowy lub numer telefoniczny oraz mieć zaznaczoną zgodę na
komunikację
2.5 Udział w konkursie jest dobrowolny.
2.6 Zaakceptowanie udziału w konkursie i przystąpienie do niego oznacza, że uczestnik Promocji
zapoznał się z udostępnionymi mu zasadami Konkursu określonymi w Regulaminie oraz
warunkach konkursu i je akceptuje.
3. ZASADY KONKURSU
3.1 Konkurs trwa od dnia 18.12.2017 r. do 26.12.2017 włącznie.
3.2 Gracze zostaną powiadomieni o Konkursie drogą mailową oraz poprzez komunikat na stronie
www.efortuna.pl.
3.3 Konkurs obejmuje wyłącznie zakłady zawierane poprzez stronę www.efortuna.pl oraz
aplikację mobilną Fortuny.
3.4 Aby wziąć udział w konkursie należy:
3.4.1 w dniach od 18.12.2017 do 26.12.2017 włącznie zawrzeć poprzez stronę
www.efortuna.pl i/lub poprzez aplikację mobilną Fortuny co najmniej 10 zakładów na
Wirtualne Sporty, na oddzielnych kuponach, każdy za min. 2 PLN brutto i z minimalnym
kursem 1,6.
3.5 Spośród wszystkich kuponów zawartych na Wirtualne Sporty przez graczy biorących udział w
konkursie, zostanie wybranych 30 najlepszych i wygranych kuponów.
3.6 Przy selekcji najlepszych kuponów będzie brany pod uwagę następujący wzór: suma stawek
x suma kursów x suma wydarzeń.
3.7 30 graczy, których kupony osiągną najwyższy wynik uzyskany na podstawie powyższego
wzoru, otrzyma nagrodę rzeczową lub pieniężną (patrz punkt 3.9).
3.8 Liczą się tylko wygrane kupony AKO i SOLO, postawione na Wirtualne Sporty poprzez stronę
www.efortuna.pl i/lub aplikację mobilną Fortuny.
3.9 30 najlepszych kuponów zostanie nagrodzonych według poniższego schematu:
3.9.1 miejsca od 1 do 20 otrzymają nagrodę rzeczową w postaci telefonu Huawei P9;
3.9.2 10 kuponów z drugiego miejsca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 300 PLN.
3.10 Nagrody pieniężne zostaną przypisane do konta graczy w dniu 28.12.2017.
3.11 Nagrody rzeczowe, po wcześniejszym ustaleniu ze zwycięzcą, zostaną przesłane do
wskazanego przez zwycięzcę punktu przyjmowania zakładów.
3.12 Gracze, których kupony zostały wybrane do najlepszej 30-stki, zostaną powiadomieni o
wygranej drogą mailową lub telefonicznie.
3.13 W przypadku braku możliwości kontaktu ze zwycięzcą (po 3 nieudanych próbach), nagroda
zostanie przekazana osobie, której kupon zajął dalsze miejsce, poza pierwszą 30-stką.
4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
4.1 Reklamacje zgłaszać należy drogą e-mail na adres: reklamacje@efortuna.pl, nie później niż w
terminie 14 dni od dnia zakończenia Promocji podając dokładny opis i powód reklamacji oraz
dane osoby zgłaszającej.
4.2 Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora na podstawie niniejszego Regulaminu w
terminie do 14 dni od ich otrzymania.
4.3 Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora drogą e-mail, w terminie
3 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
5.1 Administratorem danych osobowych klientów jest FORTUNA online zakłady bukmacherskie
Sp. z o.o.
5.2 Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach związanych przedmiotowo z
Promocją, tj. w celach związanych z rozpatrywaniem ewentualnych reklamacji.
5.3 Klientowi przysługuje prawo do wglądu oraz uzupełniania, uaktualniania, sprostowania
danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia,
jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem
przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
5.4 Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania jego danych
osobowych w celach określonych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych
lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1 Zasady konkursu określa wyłącznie niniejszy regulamin. W kwestiach nieuregulowanych
regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o grach
hazardowych oraz regulaminy obowiązujące u Organizatora.
6.2 Wszelkie materiały reklamowe lub promocyjne rozpowszechniane w związku z konkursem,
mają charakter wyłącznie informacyjny.

Roman Kołtoń, Tomasz Hajto i Mateusz Borek ambasadorami zakładów bukmacherskich eToto

Truskawka na torcie legalnych bukmacherów

Mateusz Borek, Roman Kołtoń i Tomasz Hajto zostali ekspertami zakładów bukmacherskich eToto.

Znani i lubiani komentatorzy telewizji Polsat będą dzielić się z nami swoją wiedzą na temat piłki nożnej i nie tylko.

Roman Kołtoń, Tomasz Hajto i Mateusz Borek ekspertami zakładów bukmacherskich eToto

Już niedługo w specjalnym dziale na stronie zakładów bukmacherskich eToto pojawią się artykuły, analizy, materiały video, które z pewnością będą interesujące.

 

W ostatnich miesiącach zespół ETOTO ciężko pracował nad stworzeniem zupełnie nowej odsłony bukmachera. Oto niektóre ze zmian:

Roman Kołtoń, Tomasz Hajto i Mateusz Borek ekspertami zakładów bukmacherskich eToto

 • całkowicie nowa strona internetowa
 • łatwiejsza w obsłudze strona mobilna
 • ponad 20 000 wydarzeń sportowych na żywo miesięcznie,
 • atrakcyjniejsze kursy,
 • bezpieczne płatności, szybkie wpłaty i wypłaty,
 • więcej promocji i bonusów, które będą się regularnie pojawiać,
 • Liga VIP dla najbardziej aktywnych i lojalnych graczy,
 • zespół  agentów, czekających na czacie od 10:00 do 22:00,

 

Pamiętaj! Jeżeli posiadasz już konto w ETOTO, ale nie logowałeś się po 19 grudnia, przy pierwszej próbie logowania zostaniesz poproszony o zmianę hasła, które zostanie wysłane na Twój adres e-mail.

Tomasz Hajto i Mateusz Borek ekspertami zakładów bukmacherskich eToto

 

Mateusz Borek

Mateusz Borek eToto

(ur. 2 listopada 1973 w Dębicy) – dziennikarz i komentator sportowy w Eurosporcie i w Polsacie Sport. Do 2000 roku pracował w Canal+. Komentował piłkarską Ligę Mistrzów (sześć finałów), Bundesligę oraz najważniejsze mecze mistrzostw świata w piłce nożnej w 2002 i 2006 oraz Mistrzostw Europy 2008 i 2016. Prowadził programy publicystyczne (m.in. SuperGol, Piłkarski Salon, Studio Futbol, 2 x 45, Cafe Futbol, Puncher). Współpracownik Dziennika i wcześniej również Super Expressu, Faktu i Przeglądu Sportowego. Jest prowadzącym studio gal sportów walki (boks, MMA).

Tomasz Hajto

Tomasz Hajto eToto

(ur. 16 października 1972 w Makowie Podhalańskim) – były piłkarz, grający na pozycji obrońcy, były reprezentant Polski, członek Klubu Wybitnego Reprezentanta Polski, obecnie komentator sportowy. Po zakończeniu kariery często występuje w roli eksperta, komentatora i reportera Polsatu, Polsatu Sport i Polsatu Sport Extra. Komentuje także mecze Bundesligi w Eurosporcie 2. Należał do polsatowskiej ekipy relacjonującej Euro 2008 oraz Euro 2016

Roman Kołtoń

Roman Kołtoń eToto

(ur. 12 stycznia 1970 w Złotoryi) – dziennikarz i komentator sportowy. Od 1988 współpracował z tygodnikiem „Piłka Nożna”. Od 1990 pracował w „Przeglądzie Sportowym”, którego w latach 2004–2007 był redaktorem naczelnym. Jako komentator pracował od 1995 w Canal+ i od 2000 w Polsacie Sport. W karierze dziennikarskiej był na trzech mundialach: w 1998 jako korespondent „Przeglądu Sportowego”, w 2002 i 2006 był ponadto komentatorem Polsatu Sport. Dla Polsatu Sport komentował finały EURO 2008, a także pięć finałów Ligi Mistrzów. Występował jako ekspert w programach publicystycznych (m.in. SuperGol, Piłkarski Salon, Studio Futbol, 2 x 45, Cafe Futbol). Jest specjalistą od Bundesligi. Od roku 1995 jest współpracownikiem niemieckiego magazynu sportowego Kicker. Od września 2008 roku jest felietonistą działu sportowego portalu INTERIA

 

Roman Kołtoń, Tomasz Hajto i Mateusz Borek ekspertami legalnych zakładów bukmacherskich eToto

 

E-TOTO Zakłady Bukmacherskie

Sp. z o.o. działa od 2011 roku na podstawie zezwolenia udzielonego przez Ministerstwo Finansów. Sprzedaż zakładów realizowana jest poprzez punkty na terenie całego kraju oraz w Internecie.

Przedmiotem naszej działalności jest organizowanie zakładów na wyniki wydarzeń sportowych, społecznych i politycznych.

Nasi bukmacherzy gotowi są stawić wyzwanie każdemu graczowi i indywidualnie negocjować kursy w przypadku dużych stawek.

W zakładach organizowanych przez  E-TOTO Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat oraz wobec których nie został zasądzony zakaz wstępu do ośrodków gier.

E-TOTO Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. spółka utworzona w Polsce, z siedzibą w Warszawie (00-503), ul. Żurawia 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000370248, REGON 142666660, NIP 5272639256.

Działamy na podstawie zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych – bukmacherskich przez sieć Internet wydanego przez Ministra Finansów 28 listopada 2014 roku na okres 6 lat. Nr zezwolenia: AG9(RG3)/7251/15/KLE/2013/17.

 

ETOTO działa na podstawie zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych – bukmacherskich przez sieć Internet wydanego przez Ministra Finansów dnia 28 listopada 2014 roku na okres 6 lat. Nr zezwolenia: AG9(RG3)/7251/15/KLE/2013/17.
Pamiętaj, że udział w nielegalnych grach hazardowych jest przestępstwem.

Zakaz wstępu na stronę internetową i uczestnictwa w grze hazardowej dla osób poniżej 18. roku życia. Hazard może prowadzić do uzależnienia i nieść ze sobą konsekwencje jak każde inne uzależnienie

Tylko dziś zakłady w Wirtualnych Sportach bez podatku 12%

Kalendarz Adwentowy w zakładach bukmacherskich forBET: Dzień 20

Wygrywaj 12% więcej na Wirtualnych Sportach! Dziś w Kalendarzu Adwentowym forBET w zagranych przez Ciebie kuponach na Sportach Wirtualnych!

Promocję na zakłady znajdziesz w zakładce Sporty Wirtualne na stronie bukmachera forBET!

Powodzenia!

Tylko dziś zakłady bukmacherskie w Wirtualnych Sportach bez podatku 12

ZASADY I WARUNKI:

 1. Oferta jest ważna dla klientów zarejestrowanych na stronie forBET.
 2. forBET posiada prawo odwołania oferty lub zmiany jej zasad w dowolnej chwili i bez powodu/powiadomienia. Serwis zastrzega sobie również prawo do tego, by nie dopuścić pewnych graczy do udziału w promocjach
 3. W promocji biorą udział WSZYSTKIE kupony na Sporty Wirtualne zagrane dzisiejszego dnia od godziny 00:00 do 23:59
 4. Kupon musi być zagrany w dniu dzisiejszym, pomiędzy godziną 00:00 a 23:59
  forBET pozostaje jedynym arbitrem w sprawach dotyczących promocji, a jego decyzja jest ostateczna i wiążąca

BONUSY LEGALNYCH BUKMACHERÓW

Bukmacher Bonus Strona www
 TotoLotek 100% do 510 PLN + 25 zł za darmo totolotek.pl
 FORTUNA darmowe 15 zł bez depozytu + 400 PLN efortuna.pl
 LVBET 20 zł za darmo + powitany bonus do 1000 PLN lvbet.pl
 MILENIUM bonus 20 pln + 50% do 500 PLN milenium.pl
 SuperBet brak danych superbet ?
 StS 100% do 500 PLN sts.pl
 E-TOTO 100% do 500 PLN etoto.pl
 FORBET 100% do 650 PLN + 50 PLN iforbet.pl

Wykorzystaj punkty Fortuna Klub Plus do końca roku!

Wykorzystaj swoje punkty Fortuna Klub Plus! Masz czas do 31.12.2017.

 

Zbieraj punkty za każdy postawiony kupon, a następnie wymień darmowe zakłady oraz bonusy!
Nie masz jeszcze karty Fortuna Klub Plus?
Nie zwlekaj, załóż konto online umożliwiające zawieranie zakładów przez internet lub wypełnij formularz zgłoszeniowy i przekaż pracownikowi dowolnego Punktu Przyjmowania Zakładów.

Punkty gromadzone są za każdym razem, kiedy zawierasz zakłady!

Punkty Fortuna Klub Plus można wykorzystać na:

 • darmowe zakłady
 • bonusy zwiększające wkład
 • bonusy kursowe
 • licytacje nagród

Szczegółowe warunki uczestnictwa znajdują się w regulaminie Fortuna Klub Plus.

 

PROMOCJA W FORTUNIE – FREEBET 15 ZŁ BEZ DEPOZYTU ORAZ BONUS 400 PLN

Specjalnie dla graczy serwisu LegalnyBukmacher.com przygotowaliśmy promocję, wraz z legalnym bukmacherem Fortuna w której na start dostaniesz za darmo 15zł, a dodatkowo możesz otrzymać do 400zł bonusu od pierwszej wpłaty.

Jak skorzystać z promocji?

 • wejdź na rejestracja
 • w pole “Kod promocyjny” wpisz „legalny15”. Zwróć uwagę na to, po aktywacji bonusu za pomocą promokodu bonus 100zł bez ryzyka zostanie zamieniony na 15zł na start!
 • po ukończeniu rejestracji otrzymasz 15zł, które musisz wykorzystać w terminie 7 dni.
 • wykonaj przelew, a jeżeli w ciągu 60 dni spełnisz warunki promocji otrzymasz od nas bonus do 400zł.

Regulamin bonusu powitalnego

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.Organizatorem sprzedaży premiowej dla Klientów, prowadzonej pod nazwą „Bonus
Powitalny” zwanego dalej promocją, jest „FORTUNA online zakłady bukmacherskie” Sp. z
o.o. z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bielskiej 47, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002455, zwana dalej także jako
„Organizator” lub „Fortuna”.
1.2.W promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz ich małżonkowie,
krewni lub powinowaci w linii prostej, a także osoby związane z nimi tytułem
przysposobienia, opieki lub kurateli oraz osoby zamieszkujące z nimi we wspólnym
gospodarstwie domowy.
1.3.Niniejszy Regulamin ma charakter ramowy i obejmuje zasady przeprowadzania promocji
różnego typu i w różnym czasie, zgodnie z jego postanowieniami wraz z załącznikami.
1.4.Promocje obowiązywać będą w okresach i w jednej z form przewidzianych w pkt 3 i
zostaną podane każdorazowo na stronie internetowej Organizatora, w sekcji Profil
użytkownika » Przegląd bonusów. Sekcja ta określa poza terminem i typem promocji
również pozostałe parametry promocji opisane szczegółowo w załącznikach
1.5.Promocja jest prowadzona na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
1.6.Możliwość wzięcia udziału w Promocji może być ograniczona czasowo i podmiotowo
przez Organizatora, przy czym Klienci którzy przystąpili do promocji i spełnili warunki
uzyskania wygranej zgodnie z Regulaminem obowiązującym w chwili przystąpienia do
Promocji, wygraną taką uzyskują.

 • 2. WARUNKI KORZYSTANIA Z PROMOCJI

2.1.Z promocji mogą skorzystać wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające
zdolność do czynności prawnych z zastrzeżeniem pkt 1.2., 2.2., 2.3.
2.2.Promocja jest przeznaczona wyłącznie dla nowych graczy, którzy nie posiadali wcześniej
zarejestrowanego internetowego konta do zawierania zakładów wzajemnych przez sieć
Internet w Fortunie (zwane dalej iKontem).
2.3.Z promocji mogą skorzystać wyłącznie osoby, które w okresie jej trwania dokonały
rejestracji i założyły iKonto zgodnie z regulaminem zakładów wzajemnychbukmacherskich
świadczonych drogą elektroniczną przez sieć Internet obowiązującym u
Organizatora.
2.4.Udział w Promocji jest dobrowolny.
2.5.Każdy uczestnik promocji ma prawo i obowiązek zapoznania się z postanowieniami
niniejszego regulaminu i warunkami danej promocji, udostępnionymi uczestnikowi oraz
ich przestrzegania.
2.6.Przystąpienie do Promocji oznacza, że uczestnik Promocji zapoznał się z zasadami
Promocji określonymi w Regulaminie i je akceptuje.

 • 3. ZASADY PROMOCJI

3.1.Organizator może zaoferować Klientom skorzystanie z promocji:
3.1.1. Bonus od wkładu, w której wysokość bonusu zależy od wartości pierwszego
wpłaconego depozytu na iKonto, a której szczegółowe warunki opisane są w
załączniku nr I niniejszego regulaminu, lub
3.1.2. Zakład bez ryzyka, w której wysokość bonusu zależy od wysokości wkładu
przeznaczonego na zawarcie pierwszego zakładu, której szczegółowe warunki
opisane są w załączniku nr II niniejszego regulaminu, lub
3.1.3. Kasa na start, w której uczestnik otrzyma bonus w formie pieniędzy bonusowych,
której szczegółowe warunki opisane są w załączniku nr III niniejszego regulaminu,
lub
3.1.4. która składać się będzie z kombinacji promocji opisanych w punktach 3.1.1.,
3.1.2. oraz 3.1.3.
3.2.Aby otrzymać bonus, Klient musi:
3.2.1. zaakceptować warunki Promocji znajdujące się w formularzu rejestracyjnym
poprzez zaznaczenie pola „Chcę skorzystać z promocji dla nowych Klientów oraz
zgadzam się z postanowieniami regulaminu bonusu.” lub użyć w tym celu Kodu
promocyjnego.
3.2.2. spełnić warunki poszczególnych promocji, opisane szczegółowo w załącznikach
niniejszego regulaminu.

 • 4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE I PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ

4.1.Każdemu uczestnikowi przysługuje prawa do złożenia reklamacji.
4.2.Reklamacje zgłaszać należy drogą e-mail na adres: reklamacje@efortuna.pl, nie później
niż do 74 dni od założenia iKonta, podając imię i nazwisko, numer Klienta lub numer
umowy, rodzaju promocji oraz treść żądania zawierającą dokładny opis i powód
reklamacji.
4.3.Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora na podstawie niniejszego regulaminu
w terminie do 14 dni od ich otrzymania.
4.4.Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora drogą e-mail.

 • 5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

5.1.Administratorem danych osobowych Klientów jest Organizator.
5.2.Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o
ochronie danych osobowych, Organizator uprawniony jest w zakresie, w jakim nie
narusza przepisów powyższej ustawy, do przetwarzania danych osobowych Klienta w
celu świadczenia marketingu bezpośredniego własnych produktów lub świadczonych
przez siebie usług oraz dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności
gospodarczej.
5.3.Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach związanych przedmiotowo ze
Sprzedażą premiową, tj. w celach związanych z ustaleniem prawa danego Uczestnika do
uzyskania nagrody, wydania nagrody, przygotowania statystyk i zestawień
podsumowujących, rozpatrzenia reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i
podatkowej oraz w celach marketingowych, zgodnie z odrębnymi przepisami.
5.4.Klientowi przysługuje prawo do wglądu oraz uzupełniania, uaktualniania, sprostowania
danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich
usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z
naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały
zebrane.
5.5.Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania jego
danych osobowych w celach określonych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych
osobowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.

 • 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1.Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją
będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo Sąd.
6.2.Zasady Promocji określa niniejszy regulamin. W kwestiach nie uregulowanych
regulaminem oraz warunkach Promocji stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy o grach hazardowych oraz regulaminy obowiązujące u Organizatora.
6.3.Regulamin promocji dostępny jest na oficjalnej stronie internetowej Organizatora

***

Na stronie LegalnyBukmacher.com prezentowani są tylko legalni bukmacherzy działający w Polsce na podstawie zezwolenia Ministerstwa Finansów na urządzanie zakładów wzajemnych. Pamiętaj że hazard może uzależniać. Zakłady wzajemne sa dostępne tylko dla osób, które ukończyły 18 lat, a za udział w nielegalnych grach hazardowych grożą konsekwencje prawne.

 

DLACZEGO WŁAŚNIE EFORTUNA?

Ponieważ Fortuna jest legalnie działającym w Polsce bukmacherem, ale to dopiero podstawa. Jego kolebką są Czechy, choć u nas ma się dobrze już od dwudziestu lat, co przypieczętowuje atest od Ministerstwa Finansów.

Dlaczego właśnie eFortuna

 

Fortuna to nie tylko wirtualna platforma, ale również kompleksowa sieć punktów stacjonarnych (jest ich ok. 500!), gdzie zawieranie zakładów jest dla niektórych jeszcze bardziej pociągające. Jak więc widać, firma rozwija się prężnie, a smaczku dodaje fakt, iż od 2010 roku bierze też aktywny udział na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wszystkie te fakty są wymowne, wskazując na stabilną pozycję owego bukmachera na naszym rynku. Przekłada się to na renomę oraz poziom zaufania, który jest w tym przypadku wysoki.

Jaki mamy tutaj wybór?

Zagorzali miłośnicy zakładów sportowych mogą nacieszyć się tutaj z pewnością ofertą, która pod względem różnorodności wchodzi do czołówki polskiego rynku. Rzucają się w oczy wyraźnie wysokie standardy, dorównujące swoim poziomem ekskluzywnym bukmacherom europejskim. Propozycje Fortuny to zakres tych meczów, lig, rozgrywek i drużyn, które należą do najbardziej rozsławionych.

Fortuna-polski-legalny-bukmacher-Michał-Pol

 

Bonusowy walor to na pewno opcja typowania wyników różnych e-sportów – fani zakładów na pewno nie przejdą obok niej obojętnie. Obstawianie wyników ceremonii Oskarowych czy tych spod sztandaru nagród Grammy? Owszem, nawet i takie możliwości wchodzą tutaj w grę! Typerzy interesujący się nie tylko sportem, bez wątpienia docenią taką atrakcję.

Punkty naziemne – legalny bukmacher

Wszyscy, którzy żywią sentyment do klasycznej postaci zawierania zakładów sportowych, są w stanie czerpać z opcji udostępnianych przez ok. pięćset punktów naziemnych pod przewodnictwem eFortuny. Ich lista rośnie, a rozsiane są one po całej Polsce. Ich aktualna lista dostępna jest na oficjalnej stronie internetowej e-Fortuna. Choć technologia pozwala robić niemal wszystko za pośrednictwem internetu, są wśród nas osoby, dla których stacjonarna rozrywka jest niezastąpiona, dlatego Fortuna idzie im w sukurs.

Wirtualna platforma bukmacherska

 

Wirtualna platforma bukmacherska eFortuna

Jeśli jednak z domu wolimy wychodzić przy nieco innych okazjach, z usług Fortuny możemy skorzystać oczywiście również online. Legalny bukmacher eFortuna nie zamierza zawracać Wisły kijem, toteż udostępnia fanom zakładowych rozrywek oczywistą w dzisiejszych czasach opcję. Nawet “żółtodzioby” nie zgubią się na stronie internetowej Fortuny – posiada ona bardzo transparentny i intuicyjny interfejs. Gdy tylko dokonamy rejestracji na platformie i utworzymy własne konto, na samym początku otrzymamy wszelkie konieczne wiadomości, które poinstruują nas w kwestii działania serwisu. W tym również informacje o obecnych promocjach, bonusach i wszystkim, co dla gracza ważne. Później idzie już tylko z górki, choć nawet ów wstęp nie nastręcza wielkich trudności. Jest przystępnie.

Aplikacja mobilna pod nazwą Fortuna Mobile

 

Aplikacja mobilna pod nazwą “Fortuna Mobile”

Nie moglibyśmy nie wspomnieć o rarytasie, który Fortuna przygotowała dla wszystkich, którzy wolą mieć swoją rozrywkę zawsze pod ręką. Dedykowana aplikacja mobilna Fortuna Mobile nie wybrzydza – każde urządzenie mobilne z systemem operacyjnym Android bądź iOS ją przyjmie, a instalacja przebiegnie gładko. Gracze, którzy np. często pozostają w rozjazdach i prowadzą intensywny tryb życia, właśnie na coś takiego czekali. Zakłady sportowe zawsze w zasięgu ręki to niecodzienna zaleta. Można być stale na bieżąco, bez zbędnej zwłoki.

Co z obsługą klienta?

Cóż, jest ona błyskawiczna i życzliwa. W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości co do zasad działania platformy i czegokolwiek, co jej dotyczy, legalny bukmacher eFortuna dostarczy nam odpowiedzi w mgnieniu oka i zrobi to wyczerpująco. W tym celu, możemy skorzystać z formularza kontaktowego, który bez trudu znajdziemy na stronie. Support nie kręci i nie zwodzi, ale odpowiada na pytania wprost, bez owijania w bawełnę. Sam feedback jest zaskakująco szybki, co nie jest, wbrew pozorom, spotykane zbyt często. Dlatego nie tylko gra na tej platformie należy do samej przyjemności. Oczywiście, kto pyta nie błądzi, choć w przypadku dużego poczucia niezależności, można zajrzeć do rozbudowanego FAQ, gdzie samodzielnie dotrzemy do odpowiedzi na pytania zadawane przez klientów najczęściej.

 

Podsumowując recenzje - czy warto

Podsumowując recenzje – czy warto?

To pytanie retoryczne; legalny bukmacher Fortuna to jeden z liderów, jeśli chodzi o firmy z tego sektora funkcjonujące w Polsce. Kraj usłany punktami naziemnymi, nowoczesna wirtualna platforma czy aplikacja na urządzenia przenośne to jednak nie jedyne atuty, które zachęcają do skorzystania z oferty Fortuny. Niemniej atrakcyjna jest właśnie sama oferta, w której znajdziemy intrygujące bonusy i promocje. Trzeba przyznać, że Fortuna dba o swoich graczy i lubi ich pozytywnie zaskakiwać.

Należy wspomnieć, że eFortuna nie działa wyłącznie biznesowo, ale część kapitału powierza również w celach charytatywnych, udzielając wsparcia wszystkim, którzy w Polsce najbardziej go potrzebują. Ponadto, Fortuna udziela finansowej pomocy również polskim teamom sportowym oraz klubom, w co wlicza się sponsoring w zakresie kupna sprzętu, a także patronowanie istotnym sportowym eventom. A zatem, gdy skorzystamy z usług Fortuny, będziemy mieć świadomość, że poza doskonałą rozrywką przy okazji pomożemy wielu ludziom, jak i również kondycji sportu w Polsce.

Ojciec rządzi Atalem, syn bukmacherskim STS-em

Jasny podział kompetencji – ojciec Zbigniew Juroszek jest prezesem dewelopera Atal, a syn Mateusz zarządza bukmacherskim STS-em –

spowodował, że pól do nieporozumień jest niewiele. Najważniejsze, że obaj nawzajem wyjątkowo się cenią

 

W 2012 roku weszliście jednak w konflikt z waszymi brytyjskimi partnerami. Od syndyka wykupiliście ich pakiet akcji, a oni w ramach retorsji wyłączyli system komputerowy w STS-ie i firma przestała działać. Wówczas sytuacja stała się jeszcze trudniejsza: nie dość, że spółka zagrożona, to jeszcze trzeba walczyć z niedawnymi wspólnikami.

 • Mateusz Juroszek: Była majówka – ja byłem wówczas w Finlandii czy Estonii, a ojciec gdzieś na Malcie. Wszystko ustalaliśmy przez telefon. To było bardzo trudne, ale takie sytuacje budują. Nauka na całe życie. Miałem nawet chwilę zwątpienia. Myślałem, żeby to szybko sprzedać po rozsądnej cenie i skupić się na Atalu, który świetnie się rozwijał. Wtedy ojciec powiedział mi wprost: „Mateusz, to przecież jest warte dziesięć razy tyle”. Odwaga ojca i to, że umiałem postawić firmę na nogi (w ciągu kilku tygodni tuż przed Euro 2012 kupił i wdrożył nowy system do zawierania zakładów – red.), sprawiły, że dziś jesteśmy, gdzie jesteśmy.
Mateusz i Zbigniew Juroszek
Mateusz i Zbigniew Juroszek                                                            Foto: Piotr Waniorek / Forbes

A kto wziął na siebie odpowiedzialność za tę decyzję?

 • Mateusz Juroszek: Było to w pełni ryzyko taty.
 • Zbigniew Juroszek: Ryzyko było duże, ale ciekawą rzecz wtedy zapamiętałem. Kiedy mówiłem „Mateusz, damy radę”, myślałem, że jako biznesmen muszę patrzeć długodystansowo i nie mogę przegrać. Nawet gdybym stracił finansowo, to innej decyzji podjąć nie mogę.

A dlaczego nie mógł pan odpuścić?

 • Zbigniew Juroszek: To są takie kluczowe momenty w budowaniu biznesu. Jeśli pan przegra z własną psychiką i się zlęknie, to straci pewność siebie i siłę na dalszą działalność. To będzie rzutować na wszystko, na cały przyszły biznes.
 • Mateusz Juroszek: Zbankrutowanie STS-u odcisnęłoby na nas piętno. Gdyby STS upadł, to przy debiucie giełdowym Atalu pierwsze pytanie inwestorów brzmiałoby: dlaczego upadł? Nie umieliście nim zarządzać? Nikt nie postrzegałby nas tak jak dziś.

A jak wam na co dzień razem się pracuje?

 • Mateusz Juroszek: Współpracujemy. Jesteśmy osobami, które bardzo lubią postawić na swoim. Wiemy, że nie powinniśmy sobie wchodzić w drogę. Dobrze więc się złożyło, że ja w większej części skupiony jestem na STS-ie, a ojciec jest szefem Atalu. Przyznam, że nie wiem, jak by się potoczyła historia, gdyby nie było STS-u, ja po studiach wylądowałbym w Atalu i razem byśmy nim zarządzali.
 • Zbigniew Juroszek: Syn jest młodszy, więc nie dość że ja mu mniej pomagam w STS-ie, to on mi więcej pomaga w Atalu.

A na ile pan angażuje się w STS?

 • Zbigniew Juroszek: Skala obowiązków związanych z Atalem jest tak duża, że nie chcę się wdrażać operacyjnie w to, co robi STS. Czasem pogadamy sobie o tym, co dzieje się w firmie, ale nie biorę udziału w podejmowaniu decyzji, czy wybrać to czy tamto rozwiązanie techniczne.
 • Mateusz Juroszek: Ojciec angażuje się w strategiczne decyzje, np. podpisanie umowy sponsorskiej z piłkarską reprezentacją Polski. Z drugiej strony co wieczór dostaje e-mail z wynikami danego dnia, na bieżąco śledzi wszystkie mecze, więc pyta mnie, co ludzie obstawiali. Wciąż ma serce do tej firmy.

Jasny podział kompetencji spowodował, że pól do nieporozumień między ojcem a synem jest niewiele. Najważniejsze, że obaj nawzajem wyjątkowo się cenią.

Cały wywiad przeczytasz na stronie Forbes.pl

4 Gwiazdki LV BET czyli świąteczne promocje i bonusy

Świąteczne promocje zakładów bukmacherskich LVBET czyli 4 Gwiazdki.  Jeden prezent na Gwiazdkę to niezła gratka, jednak znany bukmacher postanowił zawstydzić Mikołaja i na klientów w tym prestiżowym bukmacherze czekają aż cztery gwiazdki!

 

Pierwsza gwiazdka:

“Bonus Powitalny 1200 PLN! Reszta przeciera oczy ze zdumienia!”

Od 18.12.2017 do 19.12.2017 bonus powitalny w LV BET wynosi rekordowe 1200 PLN!

>>> specjalna strona promocyjna

4 Gwiazdki LV BET czyli świąteczne promocje i bonusy

Druga gwiazdka: 20-22.12.2017

“Polska Liga Siatkówki – zwrot za tie break!”

 • Opis promocji:

Wytypuj swoich faworytów w Plus Lidze lub Lidze Siatkówki Kobiet, a jeśli polegną w tie-break’u otrzymasz zwrot swojej stawki!

Regulamin: Polska Liga Siatkówki – zwrot za tie break.

1. Czas trwania promocji: 20.12.2017 0:00 CET – 22.12.2017 22:00 CET.

2. W promocji biorą udział gracze, którzy w trakcie trwania promocji postawili zakład na mecze PlusLigi lub Ligi Siatkówki Kobiet, które odbędą się w dniach 20.12 – 22.12, a zakład okaże się przegrany.

3. Jeśli mecz zakończy się wynikiem 3:2, gracz otrzyma na swoje konto zwrot stawki, w kwocie do 50 PLN. Zwrot stawki będzie wypłacany w formie bonusu.

4. W promocji biorą udział przedmeczowe kupony pojedyncze oraz kombi, w których przynajmniej jeden zakład został zawarty na mecze PlusLigi lub Ligi Siatkówki Kobiet, które odbędą się w dniach 20.12 – 22.12.

6. Minimalny kurs kuponu kwalifikujący do zwrotu to 1.50.

7. Minimalna stawka pozwalająca wziąć udział w promocji to 20 PLN.

8. W promocji biorą udział zakłady postawione wyłącznie ze środków własnych.

9. Maksymalna kwota zwrotu to 50 PLN.

10. Zwrot w formie bonusu zostanie przyznany na konto w dniu 23.12.2017 do godziny 17:00 CET.

11. Bonus będzie ważny 30 dni.

12. Przyznany bonus podlega 1-krotnemu obrotowi po kursie minimalnym 1.75.

13. Wymagania dotyczące obrotu spełniają kupony, zagrane po kursie minimalnym 1.75 oraz zakłady combi, których łączny kurs to 1.75 lub wyższy.

14. Na jednego użytkownika przypada tylko jeden bonus w promocji.

15. Oferta skierowana jest wyłącznie do pełnoletnich użytkowników (18+).

16. W przypadku próby wyłudzeń lub nadużyć promocji, LV BET zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta użytkownika i konfiskaty pozostałych na nim środków.

17. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, wszystkie decyzje podjęte przez LV BET zostaną uznane za ostateczne.

4 Gwiazdki LV BET czyli świąteczne promocje i bonusy Święty Mokiłaj poleca

Trzecia gwiazdka: 22-23.12.2017 –

“El Clasico: zwrot, jeśli CR7 i Messi strzelą! “

 • Opis promocji:

Wytypuj zwycięzcę El Clasico.

Jeśli Twój typ okaże się nietrafiony, ale Cristiano Ronaldo oraz Leo Messi oboje wpiszą się na listę strzelców, otrzymasz zwrot swojej stawki! Czekamy zatem na bramki!

Regulamin: El Clasico Zwrot.

1. Czas trwania promocji: 22.12.2017 0:00 CET – 23.12.2017 12:59 CET.

2. W promocji biorą udział gracze, którzy w trakcie trwania promocji postawili zakład na zwycięzcę meczu Real Madryt – FC Barcelona, który odbędzie się w dn. 23.12.2017, a zakład okaże się przegrany.

3. Jeśli w tym spotkaniu zawodnicy Cristiano Ronaldo oraz Lionel Messi obaj wpiszą się na listę strzelców, gracz otrzyma zwrot 100% swojej stawki za przegrany zakład.

4. W promocji biorą udział przedmeczowe kupony pojedyncze oraz kombi, w których przynajmniej jeden zakład został zawarty na mecz Real Madryt – FC Barcelona, liczą się wyłącznie zakłady z rynku na zwycięzcę meczu: 1 lub 2 czyli zwycięstwo Realu Madryt lub Barcelony. Selekcje typujące remis nie będą brane pod uwagę.

5. Jeżeli został zawarty kupon kombi, to zwrot będzie wypłacany w przypadku, gdy tylko selekcja na mecz Real Madryt – FC Barcelona będzie nietrafiona. Pozostałe zakłady muszą być wygrane.

6. Minimalna stawka pozwalająca wziąć udział w promocji to 10 PLN.

7. W promocji biorą udział zakłady postawione wyłącznie ze środków własnych.

8. Maksymalna kwota zwrotu to 50 PLN.

9. Zwrot w formie bonusu zostanie przyznany na konto w dniu 24.12.2017 do godziny 17:00 CET.

10. Bonus będzie ważny 30 dni.

11. Przyznany bonus podlega 1-krotnemu obrotowi po kursie minimalnym 1.75.

12. Wymagania dotyczące obrotu spełniają kupony, zagrane po kursie minimalnym 1.75 oraz zakłady combi, których łączny kurs to 1.75 lub wyższy.

13. Na jednego użytkownika przypada tylko jeden bonus w promocji.

14. Oferta skierowana jest wyłącznie do pełnoletnich użytkowników (18+).

15. W przypadku próby wyłudzeń lub nadużyć promocji, LV BET zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta użytkownika i konfiskaty pozostałych na nim środków.

16. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, wszystkie decyzje podjęte przez LV BET zostaną uznane za ostateczne.

Czwarta gwiazdka: 25-28.12.2017 –

“Bezpieczna Premier League 4+”

Postaw kupon KOMBI 4+ na mecze 20. kolejki Premier League i odbierz zwrot, jeżeli jedno zdarzenie okaże się nietrafione!

 • Regulamin: Bezpieczna Premier League 4+

1. Czas trwania promocji: 25.12.2017 0:00 CET – 28.12.2017 20:59 CET.

2.Oferta skierowana jest wyłącznie do pełnoletnich użytkowników (18+).

3.W promocji automatycznie biorą udział zarejestrowani na lvbet.pl użytkownicy, którzy postawili zakład kombi składający się z minimum 4 spotkań 20. Kolejki 1. ligi angielskiej rozgrywanej w dniach 26-28.12.2017.

4.Zwrot będzie przysługiwał, jeżeli jedno z wydarzeń na postawionym kuponie będzie nietrafione, a wszystkie pozostałe zostaną wytypowane poprawnie.

5.W promocji biorą udział zakłady kombi postawione w dniach 25.12.2017 0:00 CET – 28.12.2017 20:59 CET.

6.Zwrot stawki w postaci bonusu do 50 PLN wypłacony zostanie w Piątek 29.12 do 17:00 CET. Zwrot będzie przysługiwał za kupon kwalifikujący się do promocji. Kupon ten zostanie wykluczony z rozliczenia standardowej promocji Bezpieczny Kupon 5+.

7.Tylko pierwszy przegrany kupon postawiony przez gracza (kombi składający się z minimum 4 zdarzeń) w okresie trwania promocji będzie kwalifikował się do promocji oraz ewentualnego zwrotu.

8.Minimalna stawka, pozwalająca wziąć udział w promocji to 20 PLN.

9.Kurs minimalny kuponu kombi to 3.00.

10.W promocji biorą udział tylko środki własne gracza. Wykorzystanie środków bonusowych nie będzie upoważniało do otrzymania zwrotu.

11.Wszystkie postawione zdarzenia, które będą znajdowały się na kuponie, muszą zostać zakończone, a ich wyniki opublikowane przed godziną 23:59 CET dnia 28.12.2107).

12.Zakłady wykluczające się nie biorą udziału w promocji.

13.Selekcje rozliczone jako “Zwrot”, po kursie 1.00, „half won” oraz “half lost”, nie biorą udziału w promocji. Kupon z takimi selekcjami nie będzie upoważniał do zwrotu.

14.Środki bonusowe pojawią się na koncie w momencie, gdy wszystkie poprzednie środki bonusowe zostaną wykorzystane.

15.Przyznany bonus podlega 3-krotnemu wymogowi obrotu, po minimalnym kursie 1.75.

16.Ważność bonusu to 30 dni, od momentu jego przyznania.

17.W przypadku próby wyłudzeń lub nadużyć promocji, LV BET zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta użytkownika.

18.Powyższe warunki mają zastosowanie wraz z regulaminem LV BET. LV BET rezerwuje sobie prawo do zmiany warunków oraz terminu trwania promocji w każdym czasie, bez podania przyczyny, przy czym zastosowane zmiany mają skutek wyłącznie na przyszłość. Zachęcamy użytkowników do stałego sprawdzania regulaminu i jego zmian.

19.W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, wszystkie decyzje podjęte przez LV BET zostaną uznane za ostateczne.

Dzisiejsze wyścigi w zakładach bukmacherskich 3 x 100

Kalendarz Adwentowy w zakładach bukmacherskich forBET: Dzień 18

Dziś bukmacher ponawia promocję na zasadach wyścigu, która przypadła Wam do gustu! Przypominamy proste zasady – kto pierwszy ten lepszy, ale forBET nagrodzić może nawet 300 osób!

Jak?

Startujemy od godziny 12:00 i 100 pierwszych osób, które zagra zakład za minimum 15 PLN otrzyma bonus 30 PLN!

Druga runda startuje o godzinie 16:00 i bukmacher nagrodzi bonusem 50 PLN pierwszych 100 osób, które zagrają zakład za minimum 25 PLN!

Trzecia runda, w której czekają bonusy 100 PLN za zagrane minimum 50 PLN, startuje od godziny 20:00!

Dzisiejsze wyścigi w zakładach bukmacherskich 3 x 100

Dzień osiemnasty Kalendarza Adwentowego forBET uważamy za otwarty!

Aby kupony brały udział w promocji muszą być zagrane za DOKŁADNE, wymienione stawki w danych godzinach, zawierać minimum 3 zdarzenia o łącznym kursie minimalnym 2,00.

BONUSY LEGALNYCH BUKMACHERÓW

Bukmacher Bonus Strona www
 TotoLotek 100% do 510 PLN + 25 zł za darmo totolotek.pl
 FORTUNA darmowe 15 zł bez depozytu + 400 PLN efortuna.pl
 LVBET 20 zł za darmo + powitany bonus do 1000 PLN lvbet.pl
 MILENIUM bonus 20 pln + 50% do 500 PLN milenium.pl
 SuperBet brak danych superbet ?
 StS 100% do 500 PLN sts.pl
 E-TOTO 100% do 500 PLN etoto.pl
 FORBET 100% do 650 PLN + 50 PLN iforbet.pl

ZASADY I WARUNKI:

 1. Wyścig odbywa się w trzech turach. Pierwsza tura start o 12:00. Druga tura start o 16:00. Trzecia tura start o 20:00
 2. W pierwszej turze pierwsze 100 osób, które po godzinie 12:00 zagra zakład za minimum 15 PLN otrzyma bonus 30 PLN
 3. W drugiej turze pierwsze 100 osób, które po godzinie 16:00 zagra zakład za minimum 25 PLN otrzyma bonus 50 PLN
 4. W trzecie turze pierwsze 100 osób, które po godzinie 20:00 zagra zakład za minimum 50 PLN otrzyma bonus 100 PLN
 5. Jedna osoba w jednej turze może otrzymać tylko jeden bonus
 6. W promocji nie liczy się gra za środki bonusowe
 7. Minimalna ilość zdarzeń na kuponie, to 3 zdarzenia, a minimalny kurs kuponu wynosi 2,00
 8. Do promocji nie liczą się kupony systemowe
 9. Środkami bonusowymi należy obrócić czterokrotnie z minimalnym kursem 2,00
 10. Bonusy znajdą się na kontach zwycięzców do 48 godzin po zakończeniu promocji
 11. Organizator zastrzega sobie prawo podejmowania indywidualnych decyzji wykluczających poszczególnych Klientów z niniejszej Promocji lub dopuszczających do udziału w Promocji.
 12. Oferta promocyjna ważna jest tylko i wyłącznie dla jednego klienta, konta gracza, gospodarstwa domowego, adresu IP. Wszyscy klienci próbujący nadużyć oferty poprzez wielokrotne otwieranie kont zostaną z niej wykluczeni, ich konta zamknięte zaś wszelkie bonusy i wygrane z nim powiązane usunięte.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszych „Zasadach Promocji” w dowolnym czasie.”

50 PLN dla każdego, kto prawidłowo wytypuje liczbę goli

Kalendarz Adwentowy w zakładach bukmacherskich forBET: Dzień 17

Dziś rozegrane zostaną trzy ciekawe mecze:

 •  Lyon vs Olympique Marsylia
 • Atalanta vs Lazio
 • Barcelona vs Deportivo.

 

A w Kalendarzu Adwentowym forBET bukmacher rozdaje bonusy 50 PLN KAŻDEMU, kto prawidłowo wytypuje ile łącznie padnie w tych meczach goli!
Swoje typy umieszczacie na stronie bukmachera w zakładce forSPORT, pod dzisiejszą data w kalendarzy adwentowym wg wzoru:

 • „10 goli [nazwa użytkownika]”

50 PLN dla każdego, kto prawidłowo wytypuje liczbę goli

Powodzenia!

BONUSY LEGALNYCH BUKMACHERÓW

Bukmacher Bonus Strona www
 TotoLotek 100% do 510 PLN + 25 zł za darmo totolotek.pl
 FORTUNA darmowe 15 zł bez depozytu + 400 PLN efortuna.pl
 LVBET 20 zł za darmo + powitany bonus do 1000 PLN lvbet.pl
 MILENIUM bonus 20 pln + 50% do 500 PLN milenium.pl
 SuperBet brak danych superbet ?
 StS 100% do 500 PLN sts.pl
 E-TOTO 100% do 500 PLN etoto.pl
 FORBET 100% do 650 PLN + 50 PLN iforbet.pl

ZASADY I WARUNKI:

 1. W promocji udział biorą tylko typy zamieszczone w komentarzach na forSport pod konkursowym tekstem od godziny 00:00 go godziny rozpoczęcia pierwszego z tych spotkań, tj. 20:45
 2. W komentarzach typujecie ile łącznie bramek padnie w rozgrywanych dzisiaj meczach: Olympique Lyon – Olympique Marsylia, Atalanta – Lazio oraz Barcelona – Deportivo
 3. Aby wziąć udział w konkursie musisz mieć konto w forBET PRZED zostawieniem komentarza
 4. Liczą się tylko komentarze zawierające podaną liczbę bramek oraz nazwę użytkownika
 5. Komentarze zawierające inny format nie biorą udziału w konkursie
 6. Liczą się tylko komentarze zamieszczone przed rozpoczęciem pierwszego z wymienionych powyżej meczów
 7. Każdy poprawny typ otrzymuje bonus 50 PLN
 8. Środkami bonusowymi należy obrócić czterokrotnie z minimalnym kursem 2,00
 9. Bonusy znajdą się na kontach graczy do 48 godzin od zakończenia meczu
 10. Organizator zastrzega sobie prawo podejmowania indywidualnych decyzji wykluczających poszczególnych Klientów z niniejszej Promocji lub dopuszczających do udziału w Promocji.
 11. Oferta promocyjna ważna jest tylko i wyłącznie dla jednego klienta, konta gracza, gospodarstwa domowego, adresu IP. Wszyscy klienci próbujący nadużyć oferty poprzez wielokrotne otwieranie kont zostaną z niej wykluczeni, ich konta zamknięte zaś wszelkie bonusy i wygrane z nim powiązane usunięte.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszych „Zasadach Promocji” w dowolnym czasie”

10 PLN za każdy wygrany set PGE Skry Bełchatów

Kalendarz Adwentowy zakładów bukmacherskich forBET: Dzień 16

Bukmacher płaci za każdy wygrany set PGE Skry Bełchatów! Dokładnie – 10 PLN za każdy wygrany w meczu przeciwko Lube Banca w półfinale Klubowych Mistrzostw Świata!

Wystarczy, że zagrasz kupon zawierający ten mecz za minimum 20 PLN, a my forBET zapłaci Ci za każdy wygrany set Skry!

Co więcej – jeśli siatkarze Skry nie zdołają wygrać ani jednego, to i tak dostaniesz od bukmachera bonus 5 PLN na pocieszenie!

10 PLN za każdy wygrany set PGE Skry Bełchatów

Trzymamy kciuki!

Bukmacher Bonus Strona www
 TotoLotek 100% do 510 PLN + 25 zł za darmo totolotek.pl
 FORTUNA darmowe 15 zł bez depozytu + 400 PLN efortuna.pl
 LVBET 20 zł za darmo + powitany bonus do 1000 PLN lvbet.pl
 MILENIUM bonus 20 pln + 50% do 500 PLN milenium.pl
 SuperBet brak danych superbet ?
 StS 100% do 500 PLN sts.pl
 E-TOTO 100% do 500 PLN etoto.pl
 FORBET 100% do 650 PLN + 50 PLN iforbet.pl

ZASADY I WARUNKI:

 1. W promocji liczą się tylko kupony zagrane w dniu 16.12 (od godziny 00:00) zawierające zakład na mecz Skra Bełchatów – Lube Banca
 2. Minimalna stawka kuponu 20 PLN
 3. Mnimalna ilość zdarzeń na kuponie wynosi trzy zdarzenia, a kurs każdego ze zdarzeń musi wynosić minimum 1.20
 4. W promocji nie biorą udziału zakłady systemowe
 5. Każda wygrany set PGE Skry Bełchatów to bonus 10 PLN dla kuponów spełniających warunki promocji
 6. Jeśli Skra nie zdobędzie żadnej bramki bonus wyniesie 5 PLN
 7. Środkami bonusowymi należy obrócić czterokrotnie z minimalnym kursem 2,00
 8. Bonusy znajdą się na kontach graczy do 48 godzin od zakończenia meczu
 9. Do promocji nie zaliczają się kupony zagrane za środki bonusowe
 10. Bonus otrzyma każda osoba, która spełniła warunki promocji
 11. Organizator zastrzega sobie prawo podejmowania indywidualnych decyzji wykluczających poszczególnych Klientów z niniejszej Promocji lub dopuszczających do udziału w Promocji.
 12. Oferta promocyjna ważna jest tylko i wyłącznie dla jednego klienta, konta gracza, gospodarstwa domowego, adresu IP. Wszyscy klienci próbujący nadużyć oferty poprzez wielokrotne otwieranie kont zostaną z niej wykluczeni, ich konta zamknięte zaś wszelkie bonusy i wygrane z nim powiązane usunięte.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszych „Zasadach Promocji” w dowolnym czasie