Jednoosobowa działalność gospodarcza- wszystko, co warto wiedzieć

327

W Polsce prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej jest dość popularne. Wiąże się to z faktem, że nie jest to takie trudne, a często stanowi ratunek dla osób, które meczą się na etacie lub nie mogą znaleźć satysfakcjonującego stanowiska pracy. Interesują Cię biznesowe zagadnienia? Zajrzyj na blog https://biznes-kredyt.pl/. Na własny biznes trzeba mieć dobry pomysł. Reszta to tylko kwestia dobrej organizacji, sumiennej pracy i znajomości przepisów prawa. Bez zadbania o te trzy kwestie, nie ma mowy o sukcesie.

Czym charakteryzuje się jednoosobowa działalność gospodarcza?

Taką działalność można otworzyć w bardzo prosty sposób. Wystarczy dokonać wpisu w CEIDG, czyli Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Służy do tego odpowiedni formularz, który warto wypełnić przez internet. 

Cechą charakterystyczną tego typu firmy, jest brak wspólników. Co istotne, za wszelkie zobowiązania firmy, jej właściciel odpowiada swoim własnym majątkiem oraz majątkiem współmałżonka. Dlatego najlepiej po założeniu firmy przeprowadzić rozdzielność majątkowa z mężem lub żoną. Przedsiębiorca ma prawo przyjąć do pracy pracowników albo współpracować z rodziną. 

Formy opodatkowania jednoosobowej działalności gospodarczej

Przedsiębiorca ma możliwość dokonania wyboru spośród czterech form opodatkowania:

  • na zasadach ogólnych, czyli zgodnie ze skalą podatkową (17% albo 32%),
  • zgodnie z zasadami karty podatkowej, 
  • według stawki liniowej (stawka podatkowa 19%),
  • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. 

Podatnik ma prawo zmienić formę opodatkowania. ale musi to zrobić w określonym terminie. Jednak nie zawsze można wybrać ryczałt albo kartę podatkową, ponieważ ustawodawca określił wyraźnie jakiej działalności mogą bądź nie mogą one dotyczyć. 

Jednoosobowa działalność gospodarcza a koszty ubezpieczenia w ZUS

Aktualne koszty wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej, to przede wszystkim składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne. Podstawą wymiaru składki zdrowotnej jest równowartość 75% przeciętnego wynagrodzenia w naszym kraju. Właściciel przedsiębiorstwa musi zapłacić składkę w wysokości 9% podstawy wymiaru. W roku 2021 jest to koszt 381,81 zł. Resztę opłat, które trzeba uiścić w ZUS oblicza się, uwzględniając podstawę, która wynosi 60% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. W przypadku tzw. dużego ZUS-u łączna kwota tych zobowiązań wynosi w 2021 roku 1457,49 zł (wliczając składkę zdrowotną). 

Oceń nas!
reklama