Polski Ład – główne zmiany w polskim prawie podatkowym

227

Od pierwszego stycznia 2022 roku obowiązują nowe przepisy podatkowe, wprowadzone dzięki wejściu w życie Polskiego Ładu. Celem wprowadzonych zmian było wyjście z kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią COVID-19. Nowe przepisy wprowadziły istotne zmiany w wielu ustawach regulujących prawo podatkowe. Zmiany te dotyczą naliczania podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie zdrowotne czy też ryczałtu od przychodów. Modyfikacje w prawie wynikające z Polskiego Ładu wpływają bezpośrednio na wysokość wynagrodzeń Polaków i przychodów polskich przedsiębiorstw. Jakie są więc główne założenia Polskiego Ładu?

Wyższa kwota wolna od podatku oraz 2-gi próg podatkowy

Wraz z wejściem w życie Polskiego Ładu podniesiona została kwota wolna od podatku. Została ona zwiększona z 8 000 zł do 30 000 zł. Skutkiem tej zmiany, osoby zarabiające minimalne wynagrodzenie zostaną zwolnione z podatku dochodowego. Nowa kwota wolna od podatku jest uwzględniona dla wszystkich podatników, niezależnie od ich dochodu miesięcznego. Konsekwencją zmiany kwoty wolnej od podatku jest zmiana kwoty zmniejszającej podatek. Przed styczniem 2022 wynosiła ona 43zł 76gr (1/12 z 525zł 12gr), po tej dacie będzie to kwota 425 zł (według przedstawionej kalkulacji – 30 000 x 17% = 5 100 zł / 12 = 425,00 zł).

Co więcej, zmieniono również drugi próg podatkowy. Do końca 2021 roku wynosił on 85 000zł, natomiast od stycznia 2022 roku próg, od którego naliczana jest zaliczka na podatek w wysokości 32%, podniesiono do 120 000zł. 

Ulga dla klasy średniej

Od stycznia 2022 obowiązuje również tak zwana „ulga dla klasy średniej”, która ma zastosowanie podczas obliczania zaliczki na podatek dochodowy – o tym głównie  piszą poradniki finansowe. Przeznaczona jest dla osób zarabiających pomiędzy 5 701 zł a 11 141 zł brutto miesięcznie i skorzystać z niej mogą zarówno osoby zatrudnione na umowę o pracę, na podstawie stosunku służbowego, pracy nakładczej czy spółdzielczego stosunku pracy ale również przedsiębiorcy rozliczający się według ustalonej skali podatkowej. 

Rozróżnione zostały dwie grupy, dla których wyliczenie ulgi różni się. Dla grupy pierwszej, to znaczy osób osiągających przychów w maksymalnej kwocie 8 549 zł, zastosowana ulga wyliczona jest według wzoru:

(przychód * 6,68% – 380,50 zł) / 0,17

Drugą grupę stanowią osoby o przychodzie powyżej 8 549 zł. Dla tych osób w celu wyliczenia ulgi zastosowany zostanie wzór:

(przychód * (- 7,35%) + 819,08zł) / 0,17

Zmiany w naliczaniu składek zdrowotnych

Zmianie podlega również ustalenie wysokości składki zdrowotnej. Wysokość składki, tak jak do końca 2021 roku wciąż wynosi 9%, zmienione zostały jednak podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Przedsiębiorcy tracą możliwość odliczenia części składki, dzięki czemu konieczne będzie zapłacenie składki w wysokości 9% a nie tak jak do tej pory 1,25%. 

Nowe zasady zwolnień podatkowych

Od stycznia 2022 roku zwolnieni z odprowadzenia podatku, do kwoty 85 528 zł są:

  • Rodzice co najmniej 4 dzieci;
  • Osoby powracające z zagranicy w okresie 4 lat od momentu powrotu do kraju;
  • Osoby uprawnione do emerytury, tj. kobiety po 60 roku życia i mężczyźni po 65 roku (warunkiem jest niepobieranie emerytury ani renty rodzinnej oraz podleganie ubezpieczeniu społecznemu).

Pozostałe założenia Polskiego Ładu

Dodatkowo Polski Ład zapowiada również zapewnienie Polakom stabilnego zatrudnienia poprzez likwidację tak zwanych umów śmieciowych. Ponadto zapowiada również utworzenie specjalnego funduszu mającego na celu utworzenie ponad pół miliona nowych miejsc pracy. Fundusz ten ma na celu wspieranie inwestycji strategicznych takich jak domykanie sieci dróg ekspresowych czy budowa kolei a także zapewnienie dotacji instytucjom podnoszącym jakość życia Polaków takim jak szkoły, urzędy gmin czy szpitale. Polski  Ład zakłada również pomoc młodym Polakom w kupnie mieszkania, oferując „Mieszkanie bez wkładu własnego” tj. wpłacenie wymaganej kwoty w imieniu kredytobiorcy do banku. 

Od lipca 2021 roku, czyli od momentu ogłoszenia pierwszego szkicu nowej ustawy podatkowej, mającej wejść w życie od stycznia 2022 polscy przedsiębiorcy zagłębiali się w lekturze poradników finansowych. Polski Ład to największa rewolucja w polskim prawie podatkowym, dlatego też odpowiednie wyliczenie wynagrodzeń pracowników oraz odprowadzenie składek i podatków jest niezwykle skomplikowane dla polskich przedsiębiorców starających się wprowadzić z życie i zastosować się do nowych ustaw podatkowych. Niemniej jednak nie tylko pracodawcy spędzali wiele godzin na zagłębienie tematu. Również pracownicy starali się zrozumieć wprowadzane zmiany i ich wpływ na finalne wynagrodzenie. Dlatego ważne były działania takie jak marketing w firmie, mające na celu dostarczenie pracownikom niezbędnej wiedzy i uspokojenie obaw pojawiających się wraz z rewolucja podatkową. 

5/5 - (1)
reklama